Rozbory vod

 

             
  Provedeme vyšetřování jakosti pitné vody v rozsahu kráceném, úplném, ale i jiném dle Vašich požadavků.   Naši odborní pracovníci Vám poradí s případným rozsahem stanovení.  

 

V případě Vašeho zájmu provedeme akreditovaný odběr vzorků vody z Vašeho zdroje.

 

 
   rozbory pitné vody    rozsah rozborů    odběr vzorků pro rozbory  
             
    Provedeme základní hodnocení laboratorních nálezů podle platných předpisů.   Soustavně sledujeme platné předpisy vztahující se k naší činnosti.  
             

 

Dále provádí rozbory zemin, stanovení radonového indexu pozemku, ověření úrovně koncentrace radonu ve zdroji, akreditované měření pracovního prostředí, měření emisí stacionárních zdrojů a odběry vzorků.

 

       DÁLE VÁM NABÍZÍME MIKROBIOLOGICKÉ A CHEMICKÉ ANALÝZY:  
             
  Vzorků písku z pískovišť   Vzorků vody z umělých koupališť   Vzorků vody z koupališť ve volné přírodě, víceúčelových nádrží  
   rozbory písku    rozbory vody    v koupalištích, nádržích  
             
  Vzorků vody z rehabilitačních bazénů, ochlazovacích bazénů saun, koupelových bazenů   Soukromých bazénů v rozsahu dle konzultace se zákazníkem   Naši odborníci provedou na základě Vašeho požadavku akreditovaný odběr, případně Vás budeme informovat o způsobu odběru a vzorek si odeberete sami  
   rozbory vody bazénů    i soukromých      
      Provedeme pro Vás základní hodnocení výsledků analýz podle platných předpisů      
             

Pitná voda – krácený rozbor dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. – pitná voda upravená z podzemní vody


Mikrobiologické a biologické ukazatele

 • Escherichia coli
 • koliformní bakterie
 • kolonie kultiv. 22°C
 • kolonie kultiv. 36°C

Fyzikálně chemické a senzorické ukazatele

 • pH
 • Konduktivita (vodivost)
 • volný chlór
 • Železo
 • Mangan
 • TOC
 • Dusičnany
 • Dusitany
 • Amonné ionty
 • Barva
 • Chuť, pach
 • Zákal

Potřebné vzorkovnice Vám rádi poskytneme v naší laboratoři.

Pitná voda – krácený rozbor podle vyhlášky 252/2004 Sb. – pitná voda upravená z povrchové vody nebo z podzemní vody ovlivněné povrchovou vodou

Potřebné vzorkovnice Vám rádi poskytneme v naší laboratoři.

Pitná voda – úplný rozbor podle vyhlášky 252/2004 Sb.

Ukazatel

 • Enterokoky
 • E,coli
 • koliformní bakterie
 • mikroskopický obraz
 • počty kolonií při 22°C
 • počty kolonií při 36°C
 • 1,2-dichlorethan
 • amonné ionty
 • antimon
 • arsen
 • barva
 • benzen
 • benzo/a/pyren
 • bór
 • bromičnany, chloritany
 • dusičnany
 • dusitany
 • fluoridy
 • hliník
 • hořčík
 • TOC
 • chlór volný
 • chloridy
 • chróm
 • chuť
 • kadmium
 • konduktivita
 • kyanidy celkové
 • mangan
 • měď
 • nikl
 • olovo
 • pach
 • pH
 • PAU
 • rtuť
 • selen
 • sírany
 • sodík
 • CLU
 • THM
 • vápník
 • suma Ca+Mg
 • zákal
 • železo

Potřebné vzorkovnice Vám rádi poskytneme v naší laboratoři.

Mikrobiologické, biologické, fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele teplé vody dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 252/2004 Sb. ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb. a vyhl. 293/2006

Teplá voda – vyrobená z vody pitné dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Teplá voda, vyrobená z jiné vody, než z vody pitné

Potřebné vzorkovnice Vám rádi poskytneme v naší laboratoři.

Mikrobiologické, biologické, fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele teplé vody  vyráběné z individuálního zdroje pro účely osobní hygieny zaměstnanců dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 252/2004 Sb. ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb. a vyhl. 293/2006

Voda ke koupání

Koupaliště ve volné přírodě – rozsah dle vyhlášky č. 238/2001 Sb.

Potřebné vzorkovnice Vám rádi poskytneme v naší laboratoři.

Požadavky na kvalitu vody povrchového nebo podzemního zdroje pro bazén umělého koupaliště – dle vyhlášky č. 238/2001 Sb.:

Fyzikálně chemické, chemické, mikrobiologické, biologické a radiochemické zkoušky všech typů vod, zemin a půdního vzduchu

  

Více podrobných informací o našich akreditovaných rozborech, naleznete zde.

 

 Rozbory vod | Rozbory zemin | Radiochemie | Akreditované měření pracovního prostředí | Měření emisí stacionárních zdrojů | Vzorkování | Kontakt