Měření hluku

konzultace zdarma

Ing. Jiří Hejna

jiri.hejna@bioanalytika.cz
tel.: 725 435 727

Poskytujeme komplexní akustické služby pro průmyslové podniky, projekční kanceláře a ateliéry, stavební společnosti, včetně nabídky měření a poradenství fyzickým osobám a široké veřejnosti.
Provádíme měření hluku ve venkovním prostoru, stavbách pro bydlení a v pracovním prostředí. Dále také zajišťujeme měření vibrací a osvětlení.V oblasti měření hluku nabízíme:

 • měření hluku ze silniční, železniční, letecké a lodní dopravy
 • monitoring hluku ze stavební činnosti
 • monitorování hluku ze společenských, hudebních a sportovních akcí
 • měření hluku na pracovních místech, jako součást komplexních služeb nabízíme také akreditované měření škodlivin v pracovním prostředí
 • vypracování návrhu na zařazení pracovníků do kategorií podle hlukových rizik
 • měření hluku v mimopracovním prostředí - měření stacionárních zdrojů hluku (vzduchotechnika, kotelny, chladící jednotky, výtahy, apod.)
 • určení akustického výkonu strojů a zařízení
 • posouzení hlukových poměrů v okolí hlučných provozoven ve venkovním i vnitřním prostoru (diskotéky, rockové kluby, apod.)
 • identifikace dominantních zdrojů hluku
 • návrh protihlukových opatření a ověření akustického efektu výpočtovým programem
 • vypracování hlukových studií a ověřování výsledků měřením
 • dlouhodobý monitoring hluku kontinuální měření
 • vytvoření hlukových map průmyslových komplexů, obcí a jiných lokalit

 

 • měření vibrací v pracovním prostředí (přenášených na ruce)
 • měření celkových vibrací v budovách
 • měření vibrací v mimopracovním prostředí (z provozu automobilové a železniční dopravy)
 • měření umělého a denního osvětlení
 • konzultace a poradenství k problematice měření vibrací, hluku a osvětlení
   

 Dále provádí rozbory zemin, stanovení radonového indexu pozemku, ověření úrovně koncentrace radonu ve zdroji, akreditované měření pracovního prostředí, měření emisí stacionárních zdrojů a odběry vzorků.