Kontakty

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.

Společnost s ručením omezeným, zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14236

adresa: Píšťovy 820,537 01 Chrudim
GPS: 49°55'55.58 15°48'38.96
IČO : 25916629
DIČ : CZ25916629
telefon: 469 681 495
email: bioanalytika@bioanalytika.cz

 

Kontaktní osoby:

Ing. Markéta DVOŘÁČKOVÁ   725 730 646  

marketa.dvorackova(at)bioanalytika.cz

Ing. Eva NOVOTNÁ   606 672 098   eva.novotna(at)bioanalytika.cz
Ing. Pavel DOHNÁLEK   724 578 594   pavel.dohnalek(at)bioanalytika.cz
         

 Bioanalytika CZ, s.r.o. - Oddělení průmyslové ekologie, BOZP a PO

Ing. Pavel DOHNÁLEK - vedoucí oddělení   tel.: 724 578 594   e-mail: pavel.dohnalek@bioanalytika.cz
        email 1: bioanalytika@bioanalytika.cz
         
         
Píšťovy 820, 53701 Chrudim   tel.: 469 681 495    
         

Kancelář Hradec Králové

Škroupova, č.p. 673/25,

500 02 Hradec Králové

       
 

Bioanalytika CZ Chrudim je zkušební laboratoř akreditovaná národním akreditačním orgánem – Českým institutem pro akreditaci v Praze - Osvědčení o akreditaci.
Laboratoř je držitelem Autorizace k měření emisí, vydané MŽP, obdržela Pověření ČOI, je držitelem Povolení pro měření radonu ve vodě a radonového indexu pozemků, vydaného SÚJB a je vedena v seznamu laboratoří oprávněných provádět analýzy polychlorovaných bifenylů (PCB) ve smyslu vyhlášky č, 384/2001 Sb. Tento seznam vede a aktualizuje Centrum pro hospodaření s odpady (CEHO) Výzkumného ústavu vodohospodářského v Praze (VÚV).

 

Poskytujeme komplexní služby v oblasti ochrany ŽP - rozbory vod, zemin, stanovení radonového indexu pozemku, ověření úrovně koncentrace radonu ve zdroji, akreditované měření pracovního prostředí, měření emisí stacionárních zdrojů, měření hluku, vibrací a osvětlení a odběry vzorků.