Kontakty

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.

Společnost s ručením omezeným, zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14236

adresa: Píšťovy 820,537 01 Chrudim
GPS: 49°55'55.58 15°48'38.96
IČO : 25916629
DIČ : CZ25916629
telefon: 469 681 495
email: bioanalytika@bioanalytika.cz

 

Kontaktní osoby:

Ing. Markéta DVOŘÁČKOVÁ   725 730 646  

marketa.dvorackova(at)bioanalytika.cz

Ing. Eva NOVOTNÁ   606 672 098   eva.novotna(at)bioanalytika.cz
Bc. Ilona GREGOROVÁ   727 980 569   ilona.gregorova(at)bioanalytika.cz
Josef FILIPCZYK   724 758 474   josef.filipczyk(at)bioanalytika.cz
Jiří UNČOVSKÝ   602 492 566   jiri.uncovsky(at)bioanalytika.cz

 

 

Bioanalytika CZ Chrudim je zkušební laboratoř akreditovaná národním akreditačním orgánem – Českým institutem pro akreditaci v Praze - Osvědčení o akreditaci.
Laboratoř je držitelem Autorizace k měření emisí, vydané MŽP, obdržela Pověření ČOI, je držitelem Povolení pro měření radonu ve vodě a radonového indexu pozemků, vydaného SÚJB a je vedena v seznamu laboratoří oprávněných provádět analýzy polychlorovaných bifenylů (PCB) ve smyslu vyhlášky č, 384/2001 Sb. Tento seznam vede a aktualizuje Centrum pro hospodaření s odpady (CEHO) Výzkumného ústavu vodohospodářského v Praze (VÚV).

 

Poskytujeme komplexní služby v oblasti ochrany ŽP - rozbory vod, zemin, stanovení radonového indexu pozemku, ověření úrovně koncentrace radonu ve zdroji, akreditované měření pracovního prostředí, měření emisí stacionárních zdrojů, měření hluku, vibrací a osvětlení a odběry vzorků.